Mjesečne arhive prosinac 2020

AutorGDCKVukovar

Započela provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“

10. studenog 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Nakon uspješno provedenog projekta FEAD 2018./2019. pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su dana 10. studenog 2020. godine Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ (u daljnjem tekstu: Ugovor), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.051.816,41 kn, a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora.

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi sedam (7) partnerskih organizacija: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska. Partner na projektu je i Hrvatski Crveni križ koji projektu pruža logističku podršku u aktivnostima edukacija i održavanja IT platforme – osnovnog alata za vođenje baze podataka krajnjih korisnika.

Aktivnosti na projektu započele su potpisivanjem Ugovora o radu sa djelatnicima na projektu i slanjem obavijesti partnerskim organizacijama o sklapanju Ugovora sa Ministarstvom.

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine projekta su:

1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;

2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;

3. samohrani roditelji  ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);

4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn,

5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 9.212 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 9.106 osobe.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera – u prostorijama partnera za ograničeni broj korisnika koji žive u tim naseljima i mogu osobno doći po njih, a za veći broj korisnika do njihovih domova, budući da je riječ o području koje obuhvaća veliki dio ruralnih krajeva gdje su cijene putnih karata visoke i broj sredstava javnog prijevoza ograničen. Distribucija paketa vršit će se uz najstrože poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).

Jedna od popratnih mjera projekta bit će edukacija minimalno 360 krajnjih korisnika o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti s naglaskom na upravljanje kućnim budžetom kroz svođenje troškova na minimum i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba uz relativno skromne resurse. Provedba ove mjere uključuje edukaciju najmanje 20 djelatnika i volontera koji će nakon završene obuke održati jednu ili više edukacija za krajnje korisnike.

Druga popratna mjera je savjetovanje i direktna potpora krajnjim korisnicima, osobito pomoć u pristupu socijalnim pravima i uslugama.

Treća popratna mjera je podizanje svijesti korisnika o održavanju osobne higijene i zdravlja te promicanje zdravog načina života s naglaskom na održavanje osobne higijene i higijene kućanstva vezano za održavanje zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti gdje će naglasak biti na aktualnoj epidemiji zarazne bolesti COVID-19, pravilna prehrana, tjelesne aktivnosti i zdravi okoliš kao faktor za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.

Za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta izradit će se i tiskati promidžbeni materijal (letci, plakati, roll up banneri).

Provedbom ovog projekta, ostvaruju se slijedeći specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

AutorGDCKVukovar

”Solidarnost na djelu” – Topla zima svima

Kroz akciju ”Solidarnost na djelu” ove zime osigurali smo 25 peći na kruto gorivo najugroženijim korisnicima s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vukovar. Zahvaljujemo se svima koji su svojim donacijama omogućili lakšu provedbu ove akcije.
Kako bi omogućili topliju zimu našim socijalno ugroženim osobama i obiteljima gradsko društvo Crvenog križa Vukovara omogućilo je 50 obitelji s područja grada Vukovara i okolnih općina po 3 metra ogrijeva. Osobe i kućanstva slabijeg socijalnog statusa koja su primila ogrjev prijavljivala su se putem javnog poziva, a ispunjavala su pozivom propisane uvjete Gradskog društva Crvenog križa.
Također smo ponosni na dvoje volontera iz Italije i Španjolske koji su se uključili u akcije i rad Crvenog križa Vukovar preko europskog projekta ”Budimo inkluzivni!” a koji provodimo uz partnerstvo sa Proni Centrom.
AutorGDCKVukovar

”Za sretnije dječje blagdane”

U Vukovaru smo danas započeli akciju Za sretnije dječje blagdane. Osigurali smo 7.680 blagdanskih poklon bonova u iznosu od 100 kuna za djecu u siromaštvu.

AutorGDCKVukovar

Za jedno – ZAJEDNO!

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar partner je na projektu “Za jedno – Zajedno” koji ima za cilj povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život u lokalnoj zajednici kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju unapređenjem kapaciteta na razini partnerstva te osiguranjem društvenih sadržaja na dobrobit zajednice, osobito u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Projekt uključuje suradnju 11 OCD-a s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara i Javne ustanove Sportski objekti Vukovar (JU SOV) kako bi se adaptirao, opremio prostor i uspostavio društveni centar u gradu Vukovaru te provedbom devet društvenih programa osnažili kapaciteti na razini partnerstva i na korist zajednice.

Projekt izravno utječe na organizacije civilnog društva na razini partnerstava, na djecu i mlade, građane i lokalnu zajednicu te volontere kojih će 45 biti uključeno u projekt.

Glavne aktivnosti projekta su razvoj i provedba programa društvenog centra u zajednici u prostoru u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice; koje se ostvaruju kroz 9 programa, odnosno Program kulturnih aktivnosti, Program poduzetništva, Program zaštite okoliša, Program volonterstva, Program zaštite i prevencije zdravlja, Program obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Program za informatičke tehnologije, Program za društveno korisno učenje, te Program sportskih aktivnosti koje provode stručnjaci predstavnici partnerskih institucija.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar biti će zaduženo za provedbu  programa zaštite I prevencije zdravlja, te svoje iskustvo, vještine i znanja vezana za programsko područje podijeliti s partnerskim organizacijama i korisnicima kroz organizaciju obilježavanja međunarodnih dana, organiziranja manifestacija, predavanja i radionica, te sudjelovanja u drugim programskim aktivnostima I jačati svoje kapacitete.

 Projekt pod nazivom “Za jedno – Zajedno” Ugovor broj: UP.04.2.1.07.0063 financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 u okviru poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice,  te sufinancira iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge.

 

Projekt: Za jedno – ZAJEDNO!

Trajanje: 29.05.2020.-28.05.2022.
Financijska potpora: Europska unija/ Europski Socijalni fond/ Ured za udruge Vlade RH

Nositelj projekta: Mirovna grupa mladih Dunav

Partneri:

JU “Sportski objekti Vukovar”,

Grad Vukovar,

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek,

Centar za poduzetništvo Osijek,

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek,

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar,

Samo pozitivno udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti Vinkovci,

Vaterpolo klub Vukovar,

Plivački klub Vukovar,

Vukovarski triatlon klub,

Košarkaški klub “Borovo” Vukovar,

Hrvatski rukometni klub “Borovo”

Iznos dodijeljene potpore: 1.988.842,53 HRK

 

AutorGDCKVukovar

GDCK Vukovar i Sportski objekti Vukovar

Danas je gradsko društvo Crveni križ Vukovar uručilo vrijednu opremu za rad Spasilačkom klubu Dunav koji kroz rad svojih članova djeluje na Plivalištu Vukovar.

Spasilački klub Dunav djeluje unutar organizacije Gradskog društva Crvenog Križa Vukovar. Klub okuplja i povezuje spasioce i volontere koji žele sudjelovati u aktivnostima i programima Kluba i GDCK-a Vukovar.

Ravnatelj ustanove Sportski objekti Vukovar zahvalio je Gradskom društvu na čelu sa ravnateljem Vlatkom Glavašem na vrijednoj donaciji koja osim što unapređuje aktivnosti Spasilačkog kluba pomaže u opremanju Spasilačke službe koja djeluje unutar Ustanove.

Plivalište Vukovar jedno je od Kupališta koja njeguju kulturu kupanja u smislu osiguranja svojih kupača. “Od samog početka rada imamo organiziranu Spasilačku službu koja je djeluje na temelju dokumenta Procjena rizika kupališta izrađenog od strane Hrvatskog Crvenog križa. Sigurnost kupača uvijek nam je na prvom mjestu i tu nema kompromisa“ – rekao je ravnatelj Ustanove Ivan Szabo.

“GDCK Vukovar i Sportski objekti Vukovar surađuju na nekoliko projekata i izuzetno smo zadovoljni našom suradnjom. Zbog trenutnih okolnosti nismo u mogućnosti provoditi naš dugogodišnji projekt Sigurnost na vodi kojeg potiče i financira Služba spašavanja života na vodi. Projekt pomaže mladim sugrađanima da nauče vještinu plivanja te time direktno utječe na povećanje sigurnosti u gradu Vukovaru. Nadamo se da ćemo uskoro, već od iduće godine, osigurati nastavak projekta koji puno znači za naš grad“ – istaknuo je ravnatelj GDCK Vukovar.

AutorGDCKVukovar

Svjetski dan AIDS-a

Na današnji dan svake godine obilježavamo Svjetski dan AIDS-a. Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) s posljedičnim manjkom imuniteta (AIDS) jedna je od bolesti koja se značajno proširila u svim dijelovima svijeta i njeno sprječavanje i kontrola javnozdravstveni je izazov. U svijetu je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije i UNAIDS-a, krajem 2018. godine bilo 37,9 milijuna ljudi koji žive s HIV-om, od čega oko 2 milijuna u Europskoj regiji, te godine je zabilježeno 1,7 milijuna novooboljelih od zaraze HIV-om, a 770.000 ljudi umrlo je od posljedica ove bolesti. Usprkos velikom broju oboljelih, svijest o ovoj zarazi još uvijek je slaba. Cilj je današnjeg dana podizanje svijesti javnosti o infekciji HIV-om koji uzrokuje AIDS, dostupnosti liječenja antiretrovirusnim lijekovima, načinima prevenciji te važnosti uklanjanja stigme i diskriminacije s kojima se još uvijek susreću oboljeli i njihove obitelji, te skrene pozornost na opasnosti koje može donijeti rizično ponašanje.
Što ja mogu napraviti?
1. Razbiti mitove i predrasude – saznati činjenice: informirati se o HIV-u iz stručnih izvora te o tome razgovarati s kolegama, prijateljima, obitelji.
2. Razgovarati o zaštiti sa svojim spolnim partnerom ili partnericom.
3. Poštivati i pružati podršku – u obiteljskoj, radnoj ili životnoj okolini, ako saznamo da netko od onih koji nas okružuju boluje od HIV infekcije.
4. Saznati svoj HIV status – ako se dogodila situacija koja predstavlja rizik za zarazu HIV-om – potražite savjet i testirajte se anonimno i besplatno u jednom od 10-ak centara pri zavodima za javno zdravstvo ili darujte krv pri čemu se ona testira in a ovaj opaki virus
Zaštitimo se, informirajmo se! 📌🧬🧐