Godišnje arhive 29/12/2020

AutorGDCKVukovar

Započela provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“

10. studenog 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Nakon uspješno provedenog projekta FEAD 2018./2019. pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su dana 10. studenog 2020. godine Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ (u daljnjem tekstu: Ugovor), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.051.816,41 kn, a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora.

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi sedam (7) partnerskih organizacija: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska. Partner na projektu je i Hrvatski Crveni križ koji projektu pruža logističku podršku u aktivnostima edukacija i održavanja IT platforme – osnovnog alata za vođenje baze podataka krajnjih korisnika.

Aktivnosti na projektu započele su potpisivanjem Ugovora o radu sa djelatnicima na projektu i slanjem obavijesti partnerskim organizacijama o sklapanju Ugovora sa Ministarstvom.

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine projekta su:

1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;

2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;

3. samohrani roditelji  ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);

4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn,

5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 9.212 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 9.106 osobe.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera – u prostorijama partnera za ograničeni broj korisnika koji žive u tim naseljima i mogu osobno doći po njih, a za veći broj korisnika do njihovih domova, budući da je riječ o području koje obuhvaća veliki dio ruralnih krajeva gdje su cijene putnih karata visoke i broj sredstava javnog prijevoza ograničen. Distribucija paketa vršit će se uz najstrože poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).

Jedna od popratnih mjera projekta bit će edukacija minimalno 360 krajnjih korisnika o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti s naglaskom na upravljanje kućnim budžetom kroz svođenje troškova na minimum i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba uz relativno skromne resurse. Provedba ove mjere uključuje edukaciju najmanje 20 djelatnika i volontera koji će nakon završene obuke održati jednu ili više edukacija za krajnje korisnike.

Druga popratna mjera je savjetovanje i direktna potpora krajnjim korisnicima, osobito pomoć u pristupu socijalnim pravima i uslugama.

Treća popratna mjera je podizanje svijesti korisnika o održavanju osobne higijene i zdravlja te promicanje zdravog načina života s naglaskom na održavanje osobne higijene i higijene kućanstva vezano za održavanje zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti gdje će naglasak biti na aktualnoj epidemiji zarazne bolesti COVID-19, pravilna prehrana, tjelesne aktivnosti i zdravi okoliš kao faktor za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.

Za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta izradit će se i tiskati promidžbeni materijal (letci, plakati, roll up banneri).

Provedbom ovog projekta, ostvaruju se slijedeći specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.


Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

AutorGDCKVukovar

”Solidarnost na djelu” – Topla zima svima

Kroz akciju ”Solidarnost na djelu” ove zime osigurali smo 25 peći na kruto gorivo najugroženijim korisnicima s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Vukovar. Zahvaljujemo se svima koji su svojim donacijama omogućili lakšu provedbu ove akcije.
Kako bi omogućili topliju zimu našim socijalno ugroženim osobama i obiteljima gradsko društvo Crvenog križa Vukovara omogućilo je 50 obitelji s područja grada Vukovara i okolnih općina po 3 metra ogrijeva. Osobe i kućanstva slabijeg socijalnog statusa koja su primila ogrjev prijavljivala su se putem javnog poziva, a ispunjavala su pozivom propisane uvjete Gradskog društva Crvenog križa.
Također smo ponosni na dvoje volontera iz Italije i Španjolske koji su se uključili u akcije i rad Crvenog križa Vukovar preko europskog projekta ”Budimo inkluzivni!” a koji provodimo uz partnerstvo sa Proni Centrom.