PROGRAM RADA i FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog Križa Vukovar predstavlja program rada GDCK-a i financijski plan za 2020. godinu

PROGRAM RADA Gradskog društva Crvenog križa Vukovar za 2020. godinu

Program_rada_2020

 

FINANCIJSKI PLAN za 2020. godinu

Financijski plan za 2020