JAVNI POZIV za prijavu krajnjih korisnika – Projekt „Pruži mi ruke”

AutorGDCKVukovar

JAVNI POZIV za prijavu krajnjih korisnika – Projekt „Pruži mi ruke”

JAVNI POZIV za prijavu krajnjih korisnika – Projekt „Pruži mi ruke” na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0069, u sklopu provedbe projekta „PRUŽI MI RUKU“, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, objavljuje

JAVNI POZIV

na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

Tko se može prijaviti?

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe s područja grada Vukovara koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • osobe starije od 65 godina
  • osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju
  • osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Koje se usluge pružaju ? – usluge za korisnike su besplatne

Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć u pranju i glačanju rublja
  • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
  • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Rokovi  i način prijave

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku dolaskom u Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, poštom ili mailom.

Obrazac prijave može se preuzeti na Internet stranicama Gradskog društva Crvenog križa Vukovar: www.crvenikrizvukovar.hr

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice, te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe.

Pisana prijava može se dostaviti osobnim dolaskom, poštom ili mailom:

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, 204. vukovarske brigade 45., 32000 Vukovar, s naznakom „PRUŽI MI RUKE“  –  prijava korisnika

te na mail: gdckvu@gmail.com

Rok za dostavu prijava je: 20.2.2023. godine

Sve informacije mogu se dobiti putem maila ili telefona:

gdckvu@gmail.com

032-441-364

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

KLASA: 008-03/23-01/1

UR.BROJ: 2196-1-1/05-23-1

O autoru

GDCKVukovar administrator