OGLAS – radno mjesto Administrator/ica – kordinator/ica

AutorGDCKVukovar

OGLAS – radno mjesto Administrator/ica – kordinator/ica

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Administrator/ica – kordinator/ica u sklopu projekta ,,Pruži mi ruke” Gradskog društva Crvenog križa Vukovar – programa zapošljavanja žena financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda ,,Zaželi – faza III.” UP.02.1.1.16.0069.

 1. Naziv radnog mjesta: Administrator/ica – kordinator/ica – 1 izvršitelj/ica
 2. Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati)
 4. Mjesto rada: područje Grada Vukovara
 5. Opis poslova:
 6. Administrativni poslovi u sklopu Projekta ,,Pruži mi ruke”
 7. Koordinacija rada radnica u Projektu ,,Pruži mi ruke”
 8. Uvjeti za prijam u radni odnos:
 9. Završena srednja škola ekonomska ili gimnazija
 10. Poznavanje rada na računalu (operativni sustav Microsoft Windows, MS office, Internet, društvene mreže)
 11. Najmanje 1 godina radnog iskustva
 12. Organizacijske i komunikacijske vještine
 13. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti poslodavcu uz zamolbu:
 14. Prijava (vlastoručno potpisana)
 15. Životopis
 16. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
 17. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja)
 18. Preslika osobne iskaznice
 19. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabran kandidat/kinja dužna je prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme dostaviti ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Svu dokumentaciju propisanu točkom 7. ovog Natječaja kandidat/kinja je dužan dostaviti zaključeno sa 25.1.2023 godine na adresu:

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar

Za natječaj ,,Pruži mi ruke”

204. vukovarske brigade 45.

32000 Vukovar

Dokumentacija se dostavlja poštom (preporučeno) ili osobnim dolaskom na adresu poslodavca svaki radni dan od 9 do 13 sati. U slučaju osobnog dolaska sva dokumentacija mora se predati u zalijepljenoj kuverti s potpunom adresom i naznakom ,,Za natječaj – Pruži mi ruke”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  – Područni ured Vukovar, službenoj stranici Gradskog društva Crvenog križa Vukovar www.crvenikrizvukovar.hr te na Oglasnoj ploči Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

                                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                           Vlatko Glavaš, dipl. teolog  

O autoru

GDCKVukovar administrator