Jednostavna nabava 1-19

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE SLUŽBENOG VOZILA – Evidencijski broj jednostavne nabave E-JN 1-19

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog Križa Vukovar poziva vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave službenog vozila

Poziv za podnošenje ponuda

poziv za podnošenje ponuda

 

Plan nabave 

Plan nabave gradskog društva crvenog križa Vukovar

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Upute o provedbi postupka jednostavne nabave

Upute o provedbi postupka jednostavne nabave
Poziv objavljen: 31. 12. 2019. 00:15

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i odabiru ponuda & Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, ev.br 1/2019

Zapisnik i Odluka